Trudności i niebezpieczeństwa w zrobotyzowanym spawaniu - artykuł

Jakich niebezpieczeństw możemy się spodziewać planując wdrożenie stanowiska zrobotyzowanego spawania do swojego zakładu produkcyjnego?

Mimo powszechności i różnorodności rozwiązań dostępnych na rynku w dziedzinie zrobotyzowanego spawania, nie zawsze warto wprowadzać takowe rozwiązania. Dlaczego?

Proces ten wymaga bardzo dokładnego przygotowania produktu, a nie tylko stanowiska. Produkt przeznaczony do zrobotyzowanego spawania, musi być od momentu składania oferty przeznaczony pod robotyzację. Sposób jego wyrobu, przygotowania, a nawet spoina muszą być dostosowane do wprowadzanego rozwiązania. Te elementy powodują, że najbardziej wskazaną produkcją pod robotyzację, jest produkcja masowa.

Zapraszamy do artykułu!

Luty na Platformie Robotów pod znakiem zrobotyzowanego spawania. Chcesz dowiedzieć się więcej? Zajrzyj na BLOG Platformy Robotów DBR77.

ARTYKUŁ