SRVO - 050 Alarm wykrywania kolizji (G:1 A:6) - RJ3iC 120iB/10L

Ten alarm otrzymujemy tylko podczas ręcznego poruszania robota. W trybie Joint Mode wszystkie osie obracają się zgodnie z oczekiwaniami, z wyjątkiem osi 6. Oś 6 obraca się bardzo słabo, tylko z właściwą prędkością przez krótką sekundę i włącza się alarm. Jeśli jednak uruchamiamy program, nie mamy żadnych alarmów i oś 6 działa.
Rozwiązanie:
Jest to problem z rozprowadzeniem smaru. Zaleca się napisanie algorytmu, która porusza robotem w osi 6 bardzo powoli a następnie zwiększać obroty oraz prędkość (ok 10 min takiej pracy).