Przed polskimi firmami jeszcze wiele do zrobienia

Z raportu „Monitor Transformacji Cyfrowej Biznesu”, opracowanego przez KPGM, przy współpracy z Microsoft jasno wynika, że Polskie firmy nie posiadają strategii transformacji cyfrowej, a co za tym idzie nie zatrudniają pracowników dedykowanych dla tego obszaru.

Raport KPMG „Monitor Transformacji Cyfrowej Biznesu” stanowi podsumowanie wyników badania ankietowego przeprowadzonego w styczniu 2022 roku na grupie 180 osób odpowiadających za kwestie związane z cyfryzacją w swoich firmach. Próba została dobrana tak, aby reprezentowała udział przedsiębiorstw małych, średnich i dużych w krajowej gospodarce, z wyłączeniem podmiotów zatrudniających mniej niż 10 pracowników.

Czytaj nasz najnowszy wpis na blogu - CZYTAM