I panel - Roboty przemysłowe. Mechaniczni pracownicy vs rzeczywistość. Jak przełożyć teorię na praktykę?

Podczas panelu odpowiemy na takie pytania jak: Jakie są argumenty za i przeciw robotyzacji w czasie kryzysu? Czy oferowane narzędzia wsparcia digitalizacji (FENG, KPO, ulgi podatkowe) są skuteczne i wartościowe dla przedsiębiorcy?

Czy proces realizacji inwestycji w czasie kryzysu różni się od znanych i wykorzystywanych wcześniej metod? O nowych trendach i nowinkach technologicznych w obszarze robotyzacji w Polsce.

Zapisz się na konferencję → REJESTRACJA